Tiên dược nào giữ chân được thời gian? Tiên dược nào tạo nên hạnh phúc?
Hạnh phúc với mỗi người là những khái niệm khác nhau. Có thể là liều thuốc cứu vớt tính mạng người thân, có thể là những tháng ngày yên ả vui vầy, có thể là ‘hạnh phúc’ của một người khác.
Ờ bên nhau, chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc mình mong muốn, chắc chắn.

Click để đọc thêm…