Hikaru lạc vào giấc mộng của cậu … nơi đó cậu gặp thiên thần … Mộng hay Thực ? Dù sao … cậu vẫn có cho bản thân một thiên thần !

Click để đọc thêm…