Thế giới của tôi là thế giới của một câu chuyện, có nhân vật chính là Người Dẫn Truyện, có “hồn ma” của cụ Vitali của “Không gia đình” tình cờ đi ngang qua.

Click để đọc thêm…