Là con người, ai cũng sợ bị bỏ lại, cô độc một mình. Câu chuyện tại một nơi nào đó, nơi phép thuật vẫn còn được nhớ đến, và phép màu vẫn không bị lãng quên…

Click để đọc thêm…