Ngày hạ đó, họ chia tay nhau, nhưng đó không phải là kết thúc.
Hắn để lại chốn kinh đô kia một góc trái tim.
Còn gã giao một phần linh hồn chu du cùng người lữ khách.

Click để đọc thêm…