Xin chào tất cả các bạn, vậy là cuối cùng sau hơn 2 tháng, event Oneshot của chúng ta đã tiến được tới bục vinh quang để trao thưởng cho các thí sinh…

Click để đọc thêm…