Ra! Obelisk! Osiris! Mà thôi, ai cũng được, làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra đi!

Click để đọc thêm…