Bình chọn cho bài dự thi yêu thích của bạn tại Event Oneshot 2012 box Thế giới ngòi bút.

Click để đọc thêm…