Bất chợt sớm nay tôi tỉnh giấc
Nàng xuân bên cạnh vẫn trinh nguyên
Hương đời em phủ hồn thi sĩ
Ríu rít chim lành ca ngoài hiên

Click để đọc thêm…