Gió lạnh thổi
Cát bụi bay
Cơn mưa này
Vẫn tí tách

Click để đọc thêm…