Chỉ cần em mở mắt ra thôi
Nhìn xuân chín, nụ hoa vàng trở lại
Gió khát khao trước tóc mây mềm mại
Đi hết con đường khoắc khoải dấu chân ai

Click để đọc thêm…