Thằng gù Nhà thờ Đức Bà (Tiếng Pháp: Notre-Dame de Paris) là một quyển tiểu thuyết Gothic của Pháp viết bởi Victor Hugo, phát hành vào ngày 14 tháng Một năm 1831. Tựa đề có ý chỉ Nhà thờ Đức Bà ở Paris, nơi câu chuyện xoay quanh.

Click để đọc thêm…