Danielle Steel (sinh ngày 14 tháng 8 năm 1847) là một nhà văn người Mỹ, hiện đang là nhà văn có sách bán chạy nhất và là nhà văn bán chạy thứ 4 của mọi thời đại, với số lượng hơn 800 triệu quyển tái bản được bán.

Click để đọc thêm…