Dame Mary Barbara Hamilton Cartland, Nữ hiệp sĩ trưởng dòng của đế chế Anh (DBE), Chỉ huy của Dòng Thánh John của Jerusalem (CStJ) (sinh ngày 09 tháng 07 năm 1901 – mất ngày 21 tháng 5 năm 2000) là một nhà văn người Anh, là một trong những nhà văn sáng tác và bán được nhiều nhất thành công ở thế kỷ 20…

Click để đọc thêm…