Đến hẹn lại lên. Đây không phải topic bình chọn chính thức mở mỗi đầu tháng nhé các bạn.

Topic này được mở ra nhằm nhắc mọi người nhớ TGNB cũng có 1 giải thưởng trao hàng quý đấy, và cũng là để tất cả có thể tự đề cử bất cứ cây bút nào các bạn thấy xuất sắc, xứng đáng nhận giải thưởng danh giá “Tác giả của quý – AoQ “của 3 tháng 10, 11, 12.

Click để đọc thêm…