Đây là topic bình chọn cho các tác giả xứng đáng được nhật huy hiệu AoQ của quý IV/2013 . Những đề cử trong topic này bao gồm đề cử từ mem và từ dàn mod box TGNB. Ai chưa rõ thể lệ của AoQ thế nào thì có thể vào topic này hoặc xem lại các kì đề cử trước ở đây nhé.

Click để đọc thêm…