Đối với nhiều người, đây có thể chưa phải là một bài văn hay, chưa có nghệ thuật đặc sắc, tinh tế thậm chí có phần lạc đề
Từng câu, từng chữ trong bài viết chân thật ấy luôn làm tôi hiểu thêm chút gì đó về cuộc sống của những người lao động khó khăn, đồng thời nó cũng khiến tôi xấu hổ mà tự hỏi rằng: Phải chăng cuộc sống quá đầy đủ đã làm nhiều người trong số chúng ta, những người còn ngồi trên ghế nhà trường, không biết cách quý trọng những gì mình đang có!

Click để đọc thêm…