Tell Me More Japanese là bộ đĩa học tiếng Nhật tuyệt vời cho bạn, phần mềm này cung cấp các câu hội thoại đơn giản trong giao tiếp hàng ngày của người Nhật, hướng dẫn bạn phát âm và đánh giá trình độ của bạn, qua từng bài học.

Nếu bạn có micro thì có thể so sánh giọng với máy, giúp bạn ngày càng hoàn thiện về khả năng Nhật ngữ của mình.

Click để đọc thêm…