Teamviewer là một chương trình hỗ trợ truy cập và điều khiển máy từ xa thông qua mạng Internet, TeamViewer cực kì dễ sử dụng, là giải pháp tối ưu nhất trong các phần mềm có cùng chức năng. Đặc biệt, TeamViewer là phần mềm FREE!
Trước đó đã từng có bài viết giới thiệu về dịch vụ sửa chữa lỗi qua TeamViewer của Phòng mạch máy tính, lần này sẽ là phổ biến TeamViewer cho nhiều người biết.

Click để đọc thêm…