Tào phớ vốn là món ăn dân dã, không chỉ thân thuộc, phổ biến ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước Châu Á khác.

Và ở mỗi vùng miền, địa phương, tào phớ lại biến hóa khôn lường thành những cái tên khác nhau, cách thưởng thức nhiều khi cũng khác nhau nữa.

Click để đọc thêm