Sumatra PDF hiện nay là phần mềm đọc file PDF nhỏ gọn nhất hiện nay, với dung lượng chưa tới 1MB, bằng 1/3 so với Foxit PDF Reader còn so với Acrobat Reader thì không bằng 1/10.

Sumatra PDF hỗ trợ đầy đủ các chức năng mà 1 chương trình đọc PDF cần phải có, như đọc liên tiếp các trang, hay phóng to thu nhỏ, kéo trang, … Ngoài ra Sumatra PDF còn lưu trữ History và vị trí của file đang đọc để lần sau bạn mở sẽ đúng nơi đó, tiện cho việc đọc tiếp.

Click để đọc thêm…