Chẳng vì lý do khách quan nào mà rất nhiều website phần mềm nổi tiếng như Brothersoft, Softpicks, Softforall, Tucows… đều đánh giá STOIK Imagic (SI) là sản phẩm “5 sao”.
Khó có thể nhận xét tính năng hay nhất của SI là gì, bởi chương trình này được hãng STOIK Imaging cung cấp cho “một lô một lốc” tính năng quản lý và biên tập hình ảnh, video cực kỳ mạnh mẽ.

Click để đọc thêm…