Startup Delayer sẽ cho phép bạn cấu hình thời gian trễ (timed delay) cho mỗi ứng dụng bắt đầu chạy sau khi Windows khởi động lên.
Khi Windows khởi động, nó tải cùng lúc một số chương trình (Antivirus, firewall, office quickstart bar, messenger….), điều này gây lên sự làm việc quá tải cho đĩa cứng vì nó phải truy nhập nhiều tập tin. Nó phải đọc đồng thời từ tổng thể các phần khác của đĩa và điều này bão hòa RAM và CPU (việc chạy một chương trình mới thường là tài nguyên nặng). Rất dễ dàng để biết rằng, trong cách này, quá trình load thật sự chậm…

Click để đọc thêm…