Siêu nhanh, siêu nhẹ và chiếm ít tài nguyên hơn Google Chrome là những gì có thể nói về Iron Browser. Iron Browser là trình duyệt duyệt được viết trên nên tảng Google Chrome nhưng lược bỏ bớt các tính năng không cần thiết nên chỉ chiếm tài nguyên(RAM) bằng 1/5 Google Chrome, chưa kể tốc độ nhanh được ví von là “nhanh với tốc độ ánh sáng” của nó. Đặc biệt Iron không thu thập thông tin của bạn như Google Chrome, Iron có thể tự xóa cookies, history đi ngay khi thoát.

Click để đọc thêm…