Đầu tháng 7 vừa qua, Shogagukan đã hoàn thành số đầu tiên của tạp chí khoa học Doraemon Fushigi – No Science đi kèm với món đồ chơi công nghệ đang rất được đón chờ từ fan Doraemon từ đầu năm nay.

Click để đọc thêm…