Cậu không phải là hình mẫu cool boy lạnh lùng, emo chất chồng emo, sở hữu sức mạnh đáng sợ, chống đối thể giới với những triết lí sâu xa, coi đời bằng cái đinh, chém người như chém chuối. Cũng không phải là mẫu anh hùng của thời đại, vĩ nhân thiên thần sẵn sàng cứu nguy bất kì người nào, đem tính mạng để bảo vệ hòa bình thế giới, khao khát một tương lai tốt đẹp vĩ đại cảm động lòng người hay bất kì chấm chấm nào khác. Cậu chỉ là một con người bình thường, thế nhưng…

Click để đọc thêm…