Việc thử nghiệm một số chương trình lạ có thể gây nguy hại đến hệ thống của bạn, và giải pháp là tạo một phân vùng ảo cho chúng hoạt động. Vậy thì hãy sử dụng Sandboxies để thực hiện. Chương trình sẽ tạo ra một vùng đất ảo cho chúng hoạt động. Mọi thay đổi sẽ chỉ lưu lại trong vùng đất ảo này, do đó hệ thống được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Click để đọc thêm…