Rolling pins – Trục cán

November 17, 2012 | | Khác

Trục cán là một loại dụng cụ dùng trong nấu ăn có hình trụ, được sử dụng để cán mỏng và định hình bột. Hai loại trục cán phổ biến là loại con lăn và loại hình cây. Loại con lăn bao gồm một con lăn hình trụ dày có tay cầm được vót tròn nhỏ phía cuối mỗi đầu, loại chày thì như cây baton nhỏ dần về phía cán. Trục cán được làm từ vật liệu khác nhau thì có từng lợi ích riêng biệt, cụ thể trong nấu ăn thông thường và nướng bánh.

Click để đọc thêm…