… Tình yêu mong manh nhưng không bao giờ tàn lụi…
… Đủ mãnh liệt để lay động lòng người và hóa thành bất tử…

Click để đọc thêm…