Nó là một trong những loại bánh truyền thống có mặt trong lễ Vượt Hải của người Do Thái ( ai coi phim Hoàng Tử Ai Cập sẽ biết vì lễ này là lễ gì), có rất nhiều loại khác nhau, ở khắp Địa Trung Hải.

Click để đọc thêm…