Sẽ thế nào nếu bạn có một cuốn nhật kí mà khi viết vào đó, nó sẽ cho bạn nghe lại những cảm xúc của chính bản thân bạn, và cả những dòng tâm sự , sẻ chia của những người đồng cảm?
Với mục đích tạo nên một nơi để chia sẻ cảm xúc, trải nghiệm, tình cảm… chuyên mục “Câu chuyện của tôi” ra đời…

Click để đọc thêm…