Các bạn hãy giúp Radio chúng mình hoàn thành playlist này bằng cách đề cử bài hát có liên quan đến chủ đề năm mới , Tết , mùa xuân …vv , sau đó kèm cảm nhận cá nhân và các thông tin liên quan ( nếu có thể ) nhé ~

Click để đọc thêm…