Nghe offline các chương trình được phát trong Vnsharing Radio kỳ 43: VNSers’s Music Chart, Bản tin Vnsharing, Sách – một góc nhìn, Vòng quanh STour 2012, VnSharing Idol, Your Playlist, Máy bay giấy, Câu chuyện của tôi, Truyện ngắn…

Click để đọc thêm…