Nghe offline các chương trình được phát trong Vnsharing Radio kỳ 42 (ngày 10-11/11/2012): VNSers’s Music Chart, Bản tin Vnsharing, Xúc cảm điện ảnh, Vòng quanh STour 2012, Your Playlist, Máy bay giấy, Truyện ngắn…

Click để đọc thêm…