Nghe offline các chương trình được phát trong Vnsharing Radio kỳ 39 – Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam (ngày 20-21/10/2012): VNSers’s Music Chart, Bản tin Vnsharing, Sách – Một góc nhìn, Vòng quanh STour 2012, Vnsharing Idol, Your Playlist, Máy bay giấy, Câu chuyện của tôi, Truyện ngắn…

Click để đọc thêm…