Nghe offline các chương trình được phát trong Vnsharing Radio kỳ 38: VNSers’s Music Chart, Bản tin Vnsharing, Xúc cảm điện ảnh, Vòng quanh STour 2012, Vnsharing Idol, Your Playlist, Máy bay giấy, Phỏng vấn người đương thời – Phỏng vấn Smod Catcanh, Truyện ngắn…

Click để đọc thêm…