Nghe offline các chương trình được phát trong Vnsharing Radio kỳ 32 (ngày 11-12/8/2012): VNSers’s Music Chart, Bản tin Vnsharing, Cảm xúc âm nhạc, Let’s Taste VnS’s Ice Tea, Your Playlist, Câu chuyện của tôi, Máy bay giấy, Truyện ngắn…

Click để đọc thêm…