Nghe offline các chương trình được phát trong Vnsharing Radio kỳ 30 (ngày 28-29/7/2012): VNSers’s Music Chart, Bản tin Vnsharing, Sách – một góc nhìn, Your Playlist, Máy bay giấy, Truyện ngắn…

Click để đọc thêm…