Nghe offline các chương trình được phát trong Vnsharing Radio kỳ 29 (ngày 21-22/7/2012): VNSers’s Music Chart, Bản tin Vnsharing, Xúc cảm điện ảnh, Câu chuyện của tôi, Your Playlist, Máy bay giấy, Truyện ngắn…

Click để đọc thêm…