Nghe offline các chương trình được phát trong Vnsharing Radio kỳ 26 (ngày 22-23/6/2012): VNSers’s Music Chart, Bản tin Vnsharing, Sách – một góc nhìn, Your Playlist, Máy bay giấy, Truyện ngắn…

Click để đọc thêm…