Nghe offline các chương trình được phát trong Vnsharing Radio kỳ 24 (ngày 27-28/5/2012): VNSers’s Music Chart, Bản tin Vnsharing, Cảm xúc âm nhạc, Let’s taste Vns’ Ice Tea, Your Playlist, Máy bay giấy, Truyện ngắn…

Click để đọc thêm…