Nghe offline các chương trình được phát trong Vnsharing Radio kỳ 23 (ngày 13/5/2012): VNSers’s Music Chart, Bản tin Vnsharing, Câu chuyện của tôi, Let’s taste Vns’ Ice Tea, Your Playlist (Hello Summer) , Máy bay giấy, Truyện ngắn…

Click để đọc thêm…