Nghe offline các chương trình được phát trong Vnsharing Radio kỳ 19 (phát
ngày 17-18/3/2012) : VNSers’s Music Chart, Bản tin Vnsharing, Cảm xúc âm nhạc, Your Playlist, Máy bay giấy, Truyện ngắn…

Click để đọc thêm…