Nghe offline các chương trình được phát trong Vnsharing Radio kỳ 51 (ngày 20/1/2013): VNSers’s Music Chart, Bản tin Vnsharing, Xúc cảm điện ảnh, Your Playlist, Người đương thời, Máy bay giấy, Câu chuyện của tôi…

Click để đọc thêm…