Tên chương trình: VnSharing Radio
Thời gian phát sóng: 1 số/tuần vào tối thứ 7 và phát lại vào chủ nhật bắt đầu từ 18:00pm.
Thời lượng phát sóng: 5-6 tiếng/kì

Click để đọc thêm…