Xong tuần này, chúng ta sẽ có 1 đợt đề cử tháng để xem album nào được mem vns yêu thích nhất nào và đây là các ứng cử viên của chúng ta:
Tất cả đều đến từ phương tây… Vote nhiệt tình nha mọi người…