[Partner] Saitou Hajime

November 18, 2013 | | Khác

Gìn giữ và bảo vệ an toàn cho người dân là trách nhiệm của đội Shinsengumi. Saitou Hajime, đội trưởng đội 3, khoác trên mình bộ quân phục mới, cùng với những trách nhiệm mới, tiếp tục vung kiếm bảo vệ niềm tin của mình.

Click để đọc thêm…