Trò chơi tiếp theo giúp khám phá “Sword Art: Origin” có tại Nhật trong tháng Mười, và tại phương Tây trong mùa thu này