Lời khuyên quan trọng nhất cho người học tiếng Anh là thu thập nhiều từ vựng. Nhưng không phải từ vựng nào cũng giống nhau. Nói chung, có hai loại từ tiếng Anh cơ bản: trang trọng và thân mật.

Click để đọc thêm…