Có thể nói writing (task 2) là nội dung thử thách nhất trong việc học IELTS, đặc biệt đối với những ai tự học nó.

Click để đọc thêm…